Αν ο παππούς σας ζει και τον δείτε στο όνειρό σας, σημαίνει ότι η διαγωγή σας εί­ναι καλή και έχετε την ευλογία των γονιών σας· αν όμως δείτε στο όνειρο τον παππού σας που έχει πεθάνει, αυτό σημαίνει ότι δεν είστε τυπικός στην τήρηση των καθηκόντων σας, ενώ αυτό το όνειρο σκοπεύει ακριβώς να σας τα υπενθυμίσει. Αν δείτε ως παππού σας άνθρωπο ο οποίος στην πραγμα­τικότητα δεν είναι, σημαίνει ότι θα γίνει πεθερός σας, αν είστε ανύπαντρος· αν είστε παντρεμένος, το όνειρο σημαίνει ότι κάποια συμπεθεριά θα στη­θεί μεταξύ σας. Αν δείτε ότι είστε παππούς, ενώ στην πραγματικότητα δεν είστε, πρόωρα γηρα­τειά σημαίνει ότι θα σας καταβάλουν αν όμως δείτε αυτό το όνειρο ενώ έχετε εγγονούς, σημαί­νει το αντίθετο: ανθηρό γήρας και πολλή ακόμη ευρωστία. Αν δείτε σε όνειρο τον πραγματικό σας παππού να σας φιλάει, η οικογένειά σας έχει κρυφά παράπονα εναντίον σας, διότι δε φέρεστε όπως πρέπει. Αν πεθάνει ο παππούς σας και εσείς τον κλαίτε, μεγάλη υπόληψη θα αποκτήσετε μέσα στην κοινωνία, την οποία πρέπει πάση θυσία να διατηρήσετε.