Αν δείτε απλώς στον ύπνο σας παπά, το όνειρο δεν είναι ευχάριστο, διότι πάντοτε σχεδόν προαναγγέλλει ασθένεια, κατά το μάλλον ή ήττον σοβαρή. Για τους ασθενείς και τους φυλακισμένους το όνειρο σημαίνει μα­ταίωση των ελπίδων τους και επιδείνωση της κα­τάστασης τους. Αν τον δείτε να φοράει άμφια και να είναι έτοιμος να ιερουργήσει, η συνείδηση σας έχει βαρυνθεί και πρέπει να εξιλεωθείτε ενώπιον του θεού. Αν δείτε ότι ιερείς πολλοί μαζί έρχο­νται στο σπίτι σας, κάποιο μέλος της οικογένειας σας απειλεί βαριά ασθένεια, την οποία όμως μπο­ρεί με τις κατάλληλες προφυλάξεις να αποφύγει. Αν στον ύπνο σας δείτε ότι παπάς σάς προσφέ­ρει κάτι ως δώρο ή σας το πουλάει, κάποιο δυ­στύχημα θα σας βρει, γι’ αυτό προσπαθήστε να βρείτε τρόπο να το αποφύγετε. Αν στο όνειρό σας ο παπάς τελεί τη θεία λειτουργία, θα ακούσετε ευχάριστες ειδήσεις από το αγαπημένο σας πρό­σωπο, αν είστε ανύπαντρος· αν έχει παρέλθει η εποχή του ερωτικού πάθους, θα ακούσετε κάτι το οποίο πολύ ενδιαφέρει γνωστό σας, συγγενή ή φίλο σας. Αν δείτε στον ύπνο σας κηδεία την οποία συνοδεύουν πολλοί παπάδες, θα πληροφορηθείτε ότι κάποιος φοβερός κακούργος αθωώθηκε. Για όσους λοιπόν έχουν λογαριασμούς με τη δικαιο­σύνη, το όνειρο αυτό σημαίνει ότι θα τη γλιτώ­σουν εντελώς, πράγμα που ούτε οι ίδιοι θα περί­μεναν. Κόρη που βλέπει ότι αγαπά παπά θα ασθε­νήσει και θα κινδυνέψει· αν δει ότι παντρεύεται παπά, θα αποκτήσει περιουσία και θα λάβει ως σύ­ζυγο άνθρωπο καλό και μειλίχιο. Γυναίκα πα­ντρεμένη που θα δει στον ύπνο της ότι είναι ερω­τευμένη με παπά απειλείται από μεγάλα δεινά, γι’ αυτό και πρέπει να λάβει τα μέτρα της.