Αν δείτε στον ύπνο σας ότι ενέσκηψε στη χώρα σας πανώλη, μεγάλες οικονομικές στενοχώριες θα επέλθουν όχι μόνο σ’ εσάς αλλά και σε πολλούς άλλους συμπατριώτες σας. Αν δείτε ότι η πανώλη ενέσκηψε στο σπίτι σας, σημαίνει ότι τα οικονομικά σας βρίσκονται σε κακή κατάσταση και πρέπει να υποβληθείτε σε μεγάλες οικονομίες, αν θέλετε να σωθείτε. Αν ονειρευτείτε ότι εσείς ο ίδιος έχετε πανώλη, το όνειρο είναι κακό∙ ση­μαίνει ότι κάποια κέρδη σας, συγκεντρωμένα με αήθη μέσα, θα αποκαλυφθούν και θα επισύρετε την κατακραυγή της κοινωνίας ολόκληρης.