Αν δείτε σε όνειρο ότι φοράτε πα­νωφόρι φίνο, το φοράτε δε μάλλον για να κάνετε επίδειξη παρά για να σας προστατεύει από το κρύο, να περιμένετε προαγωγή∙ ακόμη, θα σας αποδοθούν τιμές και θα λάβετε διάφορα αξιώ­ματα∙ αν δείτε ότι σας ζεσταίνει και το ανέχεστε ευχάριστα, το όνειρο σημαίνει ότι χαίρετε εκτί­μησης στην κοινωνία, δε θα ακολουθείται όμως αυτή η αποδοχή και αναγνώριση και από υλικά κέρδη∙ αν το πανωφόρι το αισθάνεσθε βαρύ και σας πιέζει, θα αντιμετωπίσετε κάποια προβλήματα όσον αφορά την εργασία σας, την οποία μπορεί και να χάσετε. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι αγο­ράζετε πανωφόρι, σημαίνει ότι δείχνετε ασύγγνωστη αμέλεια για την εργασία σας∙ αν δείτε ότι το πουλάτε, η αδιαφορία σας βλάπτει πολύ σπου­δαία συμφέροντά σας∙ αν ονειρευτείτε ότι χαρί­ζετε σε κάποιον πανωφόρι, καλές συμβουλές θα ακούσετε, είναι δε προς το συμφέρον σας να τις ακολουθήσετε χωρίς δισταγμό. Αν δείτε πανωφόρι φθαρμένο, και μάλιστα στη ράχη, θα έχετε μεγά­λες οικονομικές δυσχέρειες, ίσως δε και οικογε­νειακά ατυχήματα. Αν δείτε ότι κλέβετε πανωφόρι, ή ότι σας κλέβουν, δυσάρεστο προμήνυμα είναι το όνειρο, αφορά δε πάντοτε τον κλονισμό της υγείας και προμηνύει ασθένεια, όχι όμως πολύ σο­βαρή. Γυναίκα που βλέπει ότι φορά νέο πανωφόρι θα επαινεθεί για την οικονομία της και την ευ­φυΐα της∙ αν δε αυτή που θα δει το όνειρο είναι κόρη ανύπαντρη, σημαίνει ότι θα πετύχει γάμο καλό με άνθρωπο ξεχωριστό, αλλά όχι πλούσιο∙ επομένως, μαζί με τη γαλήνη της ήσυχης και ευ­τυχισμένης οικογενειακής ζωής σάς περιμένει και κάποια πίεση οικονομική. Για τις εγκύους, το όνειρο αυτό σημαίνει προσεχή εύκολο τοκετό.