Αν δείτε σε όνειρο ότι ακούτε απλώς να γίνεται λόγος για πανηγύρι, σημαίνει ότι πολύ εύκολα παραμελείτε τις υποθέσεις σας, αν δε εξα­κολουθήσετε να φέρεστε έτσι θα μπείτε σε μεγά­λες οικονομικές περιπέτειες. Αν δείτε ότι πηγαί­νετε σε πανηγύρι, για μεν τους άντρες σημαίνει ότι θα δοκιμάσουν μεγάλες στενοχώριες και λύπες, για δε τις γυναίκες ότι θα έχουν θλιβερή είδηση από προσφιλή πρόσωπα που βρίσκονται στην ξε­νιτιά∙ αν δείτε ότι επιστρέφετε από πανηγύρι, για μεν τους άντρες σημαίνει αναπόφευκτη οικονο­μική καταστροφή, για δε τις γυναίκες ότι πρέπει να λάβουν όλα τους τα μέτρα, διότι απειλούνται από πυρκαγιά. Αν σας προσκαλούν σε πανηγύρι, και δεν πηγαίνετε, το όνειρο είναι καλό∙ σημαί­νει ότι δείχνετε για τις εργασίες σας πολύ ζήλο και θα ευδοκιμήσετε. Πανηγυριστές αν δείτε να επι­στρέφουν, χωρίς εσείς να είστε μαζί τους, και αυτό είναι καλό∙ σημαίνει ότι διάφορες επιχειρηματι­κής φύσεως δραστηριότητες σας θα στεφθούν από ανέλπιστη επιτυχία, πρέπει όμως να διπλασιάσετε την επιμονή και την προσοχή σας.