Αν δείτε στον ύπνο σας άκοπο πανί, ση­μαίνει ότι θα επιχειρήσετε ταξίδι το οποίο θα εί­ναι τόσο μακρινό όσο μακρύ είναι το πανί που θα δείτε∙ αν όμως δείτε ότι πουλάτε πανί, σημαί­νει ότι θα αναβληθεί το ταξίδι που είχατε στο νου σας, ενώ ο χρόνος της καθυστέρησης θα είναι ευ­θέως ανάλογος με το μέγεθος του πανιού που που­λάτε. Αν δείτε ότι είστε έμπορος πανιών, σημάδι ότι όλες σας οι επιχειρήσεις θα σας βγουν σε καλό και θα κερδίσετε απίστευτα μεγάλα ποσά. Για τις γυναίκες, το όνειρο αυτό σημαίνει ηθικό κέρδος, θα ακούσουν δε καλούς λόγους και επαίνους∙ ακόμη, σημαίνει ότι θα έχουν πάρα πολλούς θαυ­μαστές. Αν στο όνειρό σας δείτε ότι βάφετε πανί, σημαίνει ότι κάποιος προσπαθεί να σας απατή­σει στις εμπορικές σας συναλλαγές∙ για τις νέες, το όνειρο αυτό σημαίνει ότι θα κατηγορηθούν από κάποια φίλη τους, η οποία ίσως παίζει παιχνίδι εις βάρος τους, και πιθανώς θα πέσουν στην πα­γίδα που τους στήνεται.

Αν δείτε απλωμένο πανί, για μεν τους άντρες σημαίνει κάποιο εμπόδιο στην ολοκλήρωση κάποιων εργασιών τις οποίες θεω­ρούσαν τελειωμένες, για δε τις γυναίκες ότι θα λά­βουν επιστολές από μακριά, από πρόσωπα προ­σφιλή και αγαπημένα, προ πολλού ξενιτεμένα. Πα­νιά πολλά στοιβαγμένα σε κατάστημα αν δείτε ότι περιεργάζεστε, το όνειρό σας προτρέπει να δώ­σετε πρακτικότερη τροπή στο πνεύμα σας, αν θέ­λετε να ευδοκιμήσετε∙ διαφορετικά, για πολύ ακόμη θα ζείτε σε δυστυχία. Αν δείτε στον ύπνο σας πανιά καμένα μέσα στο κατάστημα σας, ή στο κατάστημα άλλου γνωστού σας, το όνειρο εί­ναι δυσάρεστο προμήνυμα και σημαίνει πάντοτε απώλεια χρημάτων και κοινωνικό κατατρεγμό για θέματα ηθικής.