Αν δείτε σε όνειρο την Παναγία, ση­μαίνει ότι θα έχετε ανακούφιση και απαλλαγή από πόνους, ελπίδες για ένα καλύτερο μέλλον και θάρ­ρος για τις δύσκολες περιστάσεις. Αν γυναίκα ανύπαντρη δει ένα τέτοιο όνειρο, η σεμνότητα και η καλή της διαγωγή επιδοκιμάζονται, πρόκειται δε να της προταθεί ως σύζυγος άνθρωπος εξαιρετι­κής θέσης, κάτι που ποτέ δεν μπορούσε να φα­νταστεί ότι θα γινόταν. Για τους πάσχοντες, το όνειρο σημαίνει ανακούφιση από την ασθένεια τους και βελτίωση της κατάστασης τους. Για τους γέρους και τις γριές σημαίνει καθαρή συνείδηση και ότι δεν πρέπει να φοβούνται το θάνατο. Για τους κατάδικους, τέλος, η εμφάνιση της Παναγίας σημαίνει ότι η χάρη, και επομένως η αποφυλάκιση τους, δεν είναι μακριά.