Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έχετε παλλακίδα, το όνειρο σημαίνει ότι θα υποπέσετε σε παράπτωμα για το οποίο θα επισύρετε εναντίον σας την αποδοκιμασία και την κατάκριση της κοι­νωνίας. Αν κάποια γυναίκα δει σε όνειρο ότι εί­ναι παλλακίδα κάποιου άντρα, δείχνει αξιοκατάκριτη διαγωγή και η κοινωνία ολόκληρη θα την πε­ριφρονήσει. Αν στο όνειρό σας δείτε ότι μιλάτε με παλλακίδα, σημαίνει ότι την ελευθεριάζουσα, πλην όμως αθώα συμπεριφορά σας παρεξηγεί ο κόσμος, διαδίδονται δε εναντίον σας πολλά, τα οποία όμως είναι απλώς φοβερές συκοφαντίες. Αν γέρος δει ένα τέτοιο όνειρο, θα ακούσει ύβρεις και λόγια πικρά για την κακή αγωγή που έδωσε στα παιδιά του. Ασθενής αν δει αυτό το όνειρο, ση­μαίνει ότι θα παρουσιάσει υποτροπή της νόσου, κάτι που θα τον κρατήσει για πολύ στο κρεβάτι.