Το όνειρο αυτό επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες, ανάλογα με τον τρόπο που θα το δείτε. Και αν μεν δείτε πως περνάτε έξω από το παλάτι και απλώς το περιεργάζεστε χωρίς να μπαίνετε μέσα, οι υποθέσεις σας θα περιέλθουν σε τέλμα, ίσως μάλιστα ναυαγήσουν εντελώς από την απε­ρισκεψία σας. Αν δείτε ότι μπαίνετε μέσα στο πα­λάτι, το όνειρο είναι σημάδι ότι έχετε σχέση με γυ­ναίκα ελεεινή, η οποία θα σας οδηγήσει στο βά­ραθρο. Αν δείτε ότι μπαίνετε στο παλάτι με τι­μές, και σας περιποιούνται, το όνειρο είναι καλό: σημαίνει ότι θα συγγενέψετε με οικογένεια μεγάλη και τρανή και πλούσια. Αν δείτε ότι βγαίνετε από το παλάτι ή ότι σας διώχνουν, θα απαλλαγείτε από φροντίδες οι οποίες ως τώρα πολύ σας βασάνι­ζαν.

Ιδίως για τις γυναίκες έχει ιδιαίτερη σημα­σία το όνειρο: έτσι, παντρεμένος άντρας, και μά­λιστα σύζυγος κακής και δύστροπης γυναίκας, θα κουραστεί καταβάλλοντος συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης του χαρακτήρα της, ως εκ τούτου θα ζη­τήσει να τη χωρίσει· και πράγματι, το διαζύγιο θα αποτελέσει τον επίλογο της σχέσης τους. Αν δείτε ότι μέσα στο παλάτι παίζουν μουσική ή τρα­γουδούν, είναι δυσάρεστο όνειρο, αναγγέλλει δε συγγενικό πένθος, ευτυχώς όχι πολύ βαρύ. Αν δείτε ότι χτίζετε παλάτι, ή με οποιονδήποτε τρόπο συντελείτε στην ανέγερση του, αποτελεί σημάδι ότι θα λάβετε μικρή αλλά οποιαδήποτε ανακουφιστική βοήθεια για το έργο σας·

Αν όμως δείτε ότι γκρε­μίζετε παλάτι, ή με κάποιον τρόπο συντελείτε ώστε να μη γίνει, ή το καταστρέφετε με φωτιά, σημαίνει ότι όλες οι εργασίες σας θα έχουν κακό τέλος, κυρίως αν είστε έμπορος ή διαχειρίζεστε ξένα χρήματα· για τους πολιτικούς, σημαίνει ακόμη ότι Βάτους γίνει μεγάλη επίθεση εκ μέρους των αντι­πάλων τους. Για τους γέροντες και τους πάσχοντες, το όνειρο σημαίνει ότι θα δοκιμάσουν την αχα­ριστία εκείνον για τους οποίους άλλοτε αυτοί θυ­σιάστηκαν.