Αν δείτε στον ύπνο σας χοντρό σχοινί, το γνωστό παλαμάρι, το όνειρο σημαίνει ότι οι εργασίες σας στηρίζονται σε ασφαλή θεμέλια, ως εκ τούτου θα προοδεύσετε και θα προκόψετε. Αν δείτε ότι αγοράζετε παλαμάρι, για μεν τις γυναίκες σημαίνει ότι προσπαθούν να κάνουν κάτι που δεν πρόκειται να το κατορθώσουν, για δε τους άντρες ότι θα αποτύχουν όλες τους οι ενέργειες και οι προσπάθειες, αυτό όμως θα αποτελέσει τύχη γι’ αυτούς. Αν δείτε σε όνειρο ότι δένετε παλαμάρι, σημαίνει ότι φέρεστε πολύ ανόητα σε πολύ σπουδαία θέματα, και θα σας βλάψει πολύ η ευήθεια αυτή· αν όμως δείτε ότι λύ­νετε παλαμάρι, σημαίνει ότι θα βρείτε έναν τρόπο διευθέτησης των εργασιών σας και θα μείνετε ευ­χαριστημένος και εσείς και εκείνοι οι οποίοι εν­διαφέρονται για σας. Για τις γυναίκες, το όνειρο σημαίνει ότι κάποιος που ενδιαφέρεται πολύ γι’ αυτές ενεργεί ώστε να υπάρξει ευνοϊκή ρύθμιση των υποθέσεών τους.