Αν δείτε στον ύπνο σας παγούρι άδειο, σημαίνει μεγάλη έλλειψη των αναγκαίων, στενο­χώρια, φτώχια και στέρηση· αν όμως το δείτε γε­μάτο, το όνειρο είναι καλό και σημαίνει αφθονία αγαθών και οικογενειακή ευτυχία, προς τούτοις δε καλή διαχείριση και οικονομία ζηλευτή. Αν σε όνειρο προσφέρετε σε κάποιον να πιει από πα­γούρι, σημαίνει ότι θα δεχτείτε τη φτωχική, πλην όμως ειλικρινή περιποίηση και φιλοξενία φίλου σας, ο οποίος θα λυπάται διότι δε θα μπορεί να σας περιποιηθεί περισσότερο∙ αν κόρη σάς προσφέρει να πιείτε από παγούρι, το όνειρο είναι καλό και σημαίνει ότι καρδιά αγνή και άδολη αφο­σιώθηκε σ’ εσάς και θα σας καταστήσει ευτυχι­σμένο. Κρεμασμένο και μη χρησιμοποιούμενο πα­γούρι σε όνειρο σημαίνει ότι υπάρχει πάντοτε κο­ντά σας άνθρωπος ο οποίος σε κάθε δύσκολη πε­ρίσταση είναι πρόθυμος να σας προστατεύσει και να κινδυνεύσει για χάρη σας.