Το όμορφο αυτό πτηνό δεν είναι καλό σημάδι εάν το δείτε στον ύπνο σας ιδίως άμα έχει ανοικτή την ουρά του, ετοιμαστείτε για πολύ δύσκολες καταστάσεις. Αν σκοτώνετε ή πληγώνετε παγόνι να περιμένετε άσχημη συμπεριφορά με το πρόσωπο με το οποίο σχετίζεστε. Η υγεία σας συνιστάται προσοχή ενώ στα εργασιακά σας να περιμένετε αποτυχίες και απώλειες χρημάτων. Το όνειρο είναι καλό για τους ανύπαντρους∙ σημαίνει για μεν τις κόρες ότι θα πάρουν ως σύζυγο άνθρωπο που κατέχει υψηλό αξίωμα και θα τις κάνει ευτυχισμένες, για δε τους νέους ότι η σύζυγος που τους προορίζει η τύχη θα εί­ναι καλή, όμορφη και πλούσια, και ο γάμος τους θα είναι κάτι που θα το ζήλευαν πολλοί. Αν όμως αυτός που βλέπει στον ύπνο του παγόνι είναι πα­ντρεμένος, το όνειρο αλλάζει σημασία∙ για μεν τους άντρες σημαίνει ότι η πολυτέλεια και η πε­ρηφάνια της συζύγου τους θα τους οδηγήσουν στα πρόθυρα οικονομικής, ίσως και ηθικής καταστρο­φής, ενώ για τις γυναίκες σημαίνει ότι η μανία του συζύγου τους με την πολιτική θα τους στερή­σει και το ψωμί τους ακόμη. Παγόνια πολλά μαζί σημαίνουν ότι αυτός που τα βλέπει κοιμάται βαυκαλιζόμενος με ανόητες ελπίδες, η δε ανοησία του αυτή θα του προξενήσει μεγάλες συμφορές.