Γενικά δεν είναι καλό το όνειρο, αν δείτε πάγκους απλούς σε ένα χώρο να περιμένετε γνωριμία με τον έρωτα. Οι σπασμένοι πάγκοι και οι παλιοί δηλώνει ότι οι μέρες χαρές θα αργήσουν για εσάς. Αν κάθεστε σε παγκάκι προσέξτε τους φίλους σας , οι προθέσεις τους δεν είναι ξεκάθαρες ενώ άμα δείτε άλλους να κάθονται σε πάγκους θα έχετε συνάντηση με φίλους που έχετε να δείτε καιρό. Στην υγεία σας προφυλαχτείτε από μικρές ασθένειες ενώ στα εργασιακά σας θα έχετε προβλήματα. Το όνειρο αυτό έχει διάφορες ερμη­νείες.

Έτσι, αν μεν δείτε ότι απλώς έχετε πάγκο στην αυλή ή την είσοδο του σπιτιού σας, σημαί­νει ότι καλά αξιοποιείτε το χρόνο σας, και αυτό σας βοηθάει να αναστρέψετε την κακή κατάσταση στην οποία έχετε περιέλθει λόγω της στασιμότη­τας και της απραξίας που εμφανίζουν οι υποθέσεις σας. Αν δείτε ότι υπάρχει πάγκος σε μέρος όπου δε χρειάζεται, σημαίνει στενοχώριες μεγάλες και λύπες, κάποτε δε και ηθικής φύσεως προβλήματα, ακόμη δε κατατρεγμό από συγγενείς και φίλους. Αν δείτε ότι αγοράζετε πάγκο, σημαίνει ότι θα πληρώσετε χρήματα για λογαριασμό άλλου, πράγμα που έχετε κάνει και άλλοτε. Αν δείτε ότι κάθεστε πάνω σε πάγκο, το όνειρο είναι καλό και σημαίνει ότι ανέλπιστος διορισμός θα σας ανυ­ψώσει ηθικά και θα σας επιβάλει στη συνείδηση του κόσμου. Αν δείτε ότι εσείς σηκώνετε πάγκο στους ώμους σας, σημαίνει ότι τα σχέδια σας εί­ναι εφαρμόσιμα και θα κατορθώσετε να τα επι­βάλετε αν επιμείνετε.

Πάγκος παλιός και σκονι­σμένος σημαίνει ότι οι σκέψεις σας είναι ανόη­τες, όμως θα καταλάβετε τα λάθη που κάνατε, μόνο που θα είναι αργά· αν ο πάγκος είναι σπα­σμένος και δεν μπορείτε να καθίσετε, το όνειρο σημαίνει ότι θα δοκιμάσετε μεγάλες στενοχώριες, και λύπες και απογοητεύσεις· για τις ανύπαντρες, ότι γρήγορα θα παντρευτούν με πρόσωπο όμως άγνωστο, όχι με εκείνον που θέλουν. Γυναίκα που θα δει σε όνειρο να σπάει ο πάγκος τη στιγμή που πηγαίνει να καθίσει υπάρχει κίνδυνος να προ­σβληθεί από σοβαρή ασθένεια. Αν στο όνειρο βλέ­πετε εσάς τον ίδιο να κατασκευάζετε πάγκους, η φιλεργία σας και η υπομονή σας θα ανταμειφθούν. Πάγκο σχολείου αν δείτε, σημαίνει ότι κοπιάζετε άδικα∙ αν δείτε πως κάθεστε σε πάγκο παιδιών, σημαίνει ότι είστε ανόητος.