Αν δείτε σε όνειρο ότι σας κοινοποιή­θηκε η απόλυσή σας, επομένως η παύση από την εργασία που ως τώρα ασκούσατε, αν μεν πράγματι είστε υπάλληλος και ονειρευτείτε ότι έχει τεθεί εις βάρος σας το ερώτημα της απόλυσης, το όνειρο είναι καλό και σημαίνει ότι θα προαχθείτε και θα διακριθείτε ακόμη περισσότερο∙ αν δείτε ότι δεν είστε υπάλληλος υποκείμενος σε απόλυση, αλλά είστε εργατικός και πειθήνιος, το όνειρο εί­ναι κακό, σημαίνει δε ότι θα αντιμετωπίσετε με­γάλες οικονομικές δυσκολίες.