Αν δείτε σε όνειρο τον εαυτό σας παχουλό, και αυτή η παχυσαρκία σάς ενοχλεί, ασθένεια και γενικά κίνδυνος σας απειλεί, στρέ­φεται μάλιστα ακόμη και κατά της ζωής σας. Αν δείτε κάποιον άλλο παχύσαρκο, το όνειρο σημαί­νει ότι ο κίνδυνος απειλεί αυτόν αν ο άνθρωπος αυτός σας φαίνεται παχύσαρκος ενώ είναι αδύ­νατος, κάποιος κίνδυνος, όπως μια απειλή για την υγεία σας, έχει πλέον περάσει.