Αν δείτε ότι πάχυνε το σώμα σας και έγινε τόσο ογκώδες, ώστε να μην μπορείτε να κι­νηθείτε, το όνειρο σημαίνει πλούτη πολλά, τα οποία έχετε αποκτήσει νόμιμα, και θα τα χαρείτε και θα ζήσετε ευτυχισμένοι. Συγχρόνως, το όνειρο σημαίνει μεγάλη κλίση προς τις ηδονές, εξαιτίας δε αυτού μεγάλη κατάπτωση των δυνάμεων σας, ίσως δε και θάνατο, αν εγκαίρως δεν προλάβετε να αλλάξετε διαγωγή. Αν νεαρή κόρη δει στον ύπνο της ότι πάχυνε πολύ, σημαίνει αναισθησία εκ μέρους της στα όσα υποφέρει για χάρη της άτομο που δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόσωπο της· αν το όνειρο αυτό το δει παντρεμένη, σημαί­νει ότι δεν ενδιαφέρεται για το σύζυγό της όσο πρέπει, θα είναι δε δυσάρεστα τα αποτελέσματα αυτής της αδιαφορίας της. Ασθενής που θα ονει­ρευτεί το όνειρο τούτο θα δει να βελτιώνεται η υγεία του, και θα σηκωθεί από το κρεβάτι του γρη­γορότερα απ’ ό,τι υπολόγιζε. Αν γέρος ή γριά δουν σε όνειρο ότι έχουν πολύ παχύνει, σημαίνει ότι μπροστά τους ανοίγεται ακόμη ένας πλατύς δρό­μος, δηλαδή θα ζήσουν με υγεία και χαρά.