Αν δείτε στον ύπνο σας ότι τα παΐδιά σας δεν παρουσιάζουν κανένα πρό­βλημα, όπως πόνο ή κάτι άλλο, ευθυμία και γε­νικώς ευχαρίστηση σημαίνει για σας προσωπικά αλλά και την οικογένειά σας. Αν παραπονιέστε ότι πονάνε τα παΐδιά σας, το όνειρο αποτελεί σημάδι ότι θα περάσετε μεγάλες στενοχώριες και θα σας καταλάβει απελπισία, πάντοτε όμως περαστική. Παΐδια ζώου αν δείτε στον ύπνο σας, το όνειρο ση­μαίνει ότι καλές ειδήσεις θα σας έρθουν, και μά­λιστα ότι θα προσκληθείτε σε διασκεδάσεις και συμπόσια· γενικά, το όνειρο σημαίνει τρυφή και απο­λαύσεις.

Αν το δει γυναίκα, σημαίνει ότι θα ακού­σει κολακευτικούς επαίνους για την καλλονή της. Αν δείτε ότι ψήνετε παΐδια ζώου για να τα φάτε, ετοιμάζεστε για γιορτή η οποία είτε θα αναβληθεί, ή θα αποτύχει παταγωδώς. Γι’ αυτούς που τρώνε παΐδια ζώου ψημένα, το όνειρο αποτελεί προμή­νυμα ότι εκείνο το οποίο με τόση αγωνία περίμε­ναν θα καταλήξει σε πλήρη αποτυχία. Αν δείτε πως τρώτε ωμά παΐδια, για μεν τους άντρες σημαίνει ότι θα έχουν σοβαρές υλικές ζημιές και γενικά απώλειες που πολύ θα τους στοιχίσουν, για δε τις γυναίκες ότι κάποια αντίζηλος κατόρθωσε να επι­βληθεί και να τους κλέψει την αγάπη τους.