Αν δείτε ότι κρατάτε στα χέρια σας οβολούς, για μεν τους άντρες το όνειρο σημαίνει ότι οι υποθέσεις τους θα λάβουν αίσιο πέρας, για δε τις γυναίκες, αντίθετα, σημαίνει ότι θα πάθουν κάτι κακό, θα ακούσουν δε λόγια και συκοφαντίες, πράγμα που θα τις στενοχωρήσει πάρα πολύ. Αν γίνεται λόγος για έρανο, και εσείς προσφέρετε τον οβολό σας, για μεν τους εύπορους σημαίνει ότι θα τους τύχουν διάφορες αναποδιές και θα έχουν πολλές απώλειες, για δε τους άπορους αλλά ερ­γατικούς, και γενικά τους ανθρώπους που αντι­μετωπίζουν οικονομική δυσπραγία, το όνειρο αυτό σημαίνει υλική αλλά και ηθική ανταμοιβή, χαρά, γενικά δε επιδοκιμασία της χρηστότητας και της αρετής τους.