Αν δείτε στο όνειρό σας ότι ψήνετε αρνί, σημαίνει ότι έχετε χαρακτήρα καλό, θα λάβετε δε καλές και χαρού­μενες ειδήσεις. Αν είστε απλώς παρών στο ψήσιμο αρνιού, σημαίνει ότι άλλοι ευθυμούν και φαιδρύνονται, ενώ εσείς εξακολουθείτε να είστε συννεφιασμένος. Αν δείτε πως τρώτε σουβλιστό αρνάκι, θα ακούσετε καλούς και ενθαρρυντικούς λόγους, οι οποίοι θα είναι μια παρηγοριά για σας, εφόσον θα λειτουργήσουν ως αντιστάθμισμα στις άδικες προς το πρόσωπό σας κατακρίσεις του κό­σμου· αν δείτε πως προσφέρετε σε κάποιον άλλο αρνάκι σούβλας, σημαίνει ότι θα μιλήσετε γι’ αυ­τόν με κολακευτικά λόγια, τα οποία θα είναι πε­ρίσσευμα της καρδιάς, και όχι λόγια που λέγο­νται υπό πίεση.

Σύμφωνα με το μανιάτικο χειρό­γραφο, αν κάποιος τιτλούχος, στρατιωτικός ή πο­λιτικός, δει σε όνειρο ότι ψήνει ο ίδιος αρνί ή πα­ρίσταται στο ψήσιμο, ή ακόμη ότι τρώει οβελία, ση­μαίνει ότι ασκεί πλημμελώς τα καθήκοντα του, και τον περιμένουν αρνητικές εξελίξεις στα θέματα που χειρίζεται, κάτι που θα λειτουργήσει ως ντό­μινο, έτσι όμως θα διαμορφωθούν συνολικά αρ­νητικές συνθήκες για τα συμφέροντα των πολλών, ίσως και της χώρας ολόκληρης. Αν αυτό το όνειρο το δει γυναίκα, σημαίνει σε κάθε περίπτωση ότι θα παραστεί σε γιορτές και θα ευχαριστηθεί πολύ· ακόμη, σημαίνει ότι θα παραστεί σε γάμο δικό της ή συγγενικού της προσώπου. Για τις μητέρες που έχουν κόρη σε ώρα γάμου, για τις νέες και τους νέους, αυτό το όνειρο σημαίνει χαρά και αποκατάσταση. Για τους ασθενείς, επίσης, σημαίνει ταχύτατη ανάρρωση και χαρά, για τους κατάδικους απονομή χάριτος και για τους ηλικιωμένους βαθιά και καλά γεράματα.