Όνειρο Ωτακουστής

Αν δεις στον ύπνο σου ότι κρυφακούς έχεις κακό και μυστικοπαθές χαρακτήρα, αν δεις άλλον και κρυφακούει, το πρόσωπο που αγαπάς σε απατάει.