Όνειρο Ωρολόγια

 Αν το ρολόι που θα δείτε στο όνειρο είναι βαρύτιμο και πολυτελές, σημαίνει ότι θα σας χορηγηθούν χρήματα για να στή­σετε επιχείρηση από την οποία θα κερδίσετε. Αν ονειρευτείτε ότι πρόσωπο αγαπητό σάς χαρίσει ρολόι, σημαίνει ότι θα σας λησμονήσει πιο γρή­γορα απ’ ό,τι υποθέτετε∙ αν δείτε στον ύπνο σας ότι εσείς χαρίζετε ρολόι σε πρόσωπο αγαπητό, ση­μαίνει ότι θα του δώσετε τον καιρό να σκεφτεί και να αποφασίσει. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι πουλάτε ρολόγια, μεγάλα κέρδη θα αποκτήσετε∙ αν δείτε ότι τα σπάτε, θα αισθανθείτε μεγάλη λύπη.