Αν κάποιος δει σε όνειρο ότι παίζει μου­σικό όργανο, ας περιμένει να συνοδεύσει την εκ­φορά συγγενικού του προσώπου∙ αν δείτε ότι τρα­γουδάτε με συνοδεία οργάνων, το όνειρο σημαίνει ότι θα ακούσετε κάτι δυσάρεστο το οποίο θα σας προξενήσει μεγάλη λύπη. Αν ονειρευτείτε ότι ακούτε μουσικά όργανα να παίζουν, το όνειρο αυτό σημαίνει παρηγοριά∙ για τους ασθενείς, ση­μαίνει ανάρρωση.