Άντρας που βλέπει στο όνειρο ότι έχει με­γάλη όρεξη θα δοκιμάσει πίκρα εξαιτίας της δια­γωγής φίλων του. Στις γυναίκες, το όνειρο σημαί­νει εγκατάλειψη από το σύζυγο ή τον εραστή τους. Για τους ξενιτεμένους, το όνειρο αυτό σημαίνει ότι τους έχουν τελείως ξεχάσει στην πατρίδα τους, και αυτό τους κάνει να θλίβονται.