Αν ονειρεύεστε ότι στον ύπνο σας, ή και στον ξύπνο, είδατε όραμα, σημαίνει ότι η διαγωγή σας είναι αξιοκατάκριτη, γιατί έχετε φανερά πα­ραμελήσει τα θρησκευτικά σας καθήκοντα. Εάν γυναίκα δει αυτό το όνειρο, πρέπει αμέσως να πάει στον πνευματικό της και να ζητήσει άφεση αμαρτιών. Για τους γέροντες, το όνειρο είναι προ­μήνυμα δεινών και συμφορών.