Αν ονειρευτείτε απλώς όπλα, σημαίνει ότι θα έρθετε σε φραστική διαμάχη με συγγενείς ή φίλους σας· αν δείτε πως τα κρατάτε, θα σας αποδοθούν τιμές και θα λάβετε αποδείξεις της συ­μπάθειας του κόσμου. Αν δείτε ότι με τα όπλα που κρατάτε πληγώνεστε, διατρέχει κίνδυνο η υγεία σας και σας απειλεί ασθένεια σοβαρή, την οποία όμως μπορείτε να προλάβετε, εάν το φρο­ντίσετε έγκαιρα. Όπλα σκουριασμένα και άχρη­στα σημαίνουν πάντοτε πρόωρο γήρας και εξά­ντληση, για τους ηλικιωμένους δε θάνατο. Κόρη που βλέπει στον ύπνο της όπλα θα παντρευτεί κά­ποιον που θα είναι ανάξιος της.