Αν δείτε στον ύπνο σας τα οπίσθια ανθρώπου, το όνειρο είναι δυσάρε­στο∙ σημαίνει ότι θα περιφρονηθείτε από τον κό­σμο και θα υποστείτε μεγάλες προσβολές και εξευ­τελισμούς. Αν δείτε τα οπίσθια γυναίκας, θα πε­ράσετε τη ζωή σας με ευθυμία και ιλαρότητα, θα έχετε διαρκείς απολαύσεις, συγχρόνως θα σας εκτιμά και θα σας σέβεται ο κόσμος. Οπίσθια κα­λυμμένα αν δείτε, σημαίνει ότι κρύβετε την ντροπή που νιώθετε, συγχρόνως διατηρείτε καλά κρυμ­μένο το μυστικό σας και το διαχειρίζεστε με τον καλύτερο τρόπο. Οπίσθια πληγωμένα ή ματωμένα, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πάσχοντα, ζημιά και ντροπή σημαίνουν αν κόρη εκθέτει τα οπίσθια της στον κόσμο, θα εξευτελιστεί ενώπιον άλων­αν παντρεμένη δει αυτό το όνειρο, θα έρθει σε σύγκρουση με το σύζυγο της.