Αν δείτε στον ύπνο σας γαϊδούρι, το όνειρο σημαίνει ασφάλεια μεν για τις υποθέσεις σας, αλλά και βραδύτητα στην προώ­θησή τους, η οποία προέρχεται από τη φυσική σας νωθρότητα∙ ακόμη, σημαίνει ότι έχετε πιστό και υπάκουο υπηρέτη. Αν δείτε να κάθεστε πάνω σε γαϊδούρι, ή αν δείτε πολλά γαϊδούρια μαζί, θα εισπράξετε γυναικεία κουτσομπολιά και συκοφα­ντίες, και ο κόπος σας όλος θα αποβεί ανώφελος· αν δείτε γάιδαρο να τρέχει ή να γκαρίζει, θα ακού­σετε κάτι δυσάρεστο για τη δουλειά σας· αν δείτε ότι σκοτώνετε γάιδαρο, θα φερθείτε άδικα σε κά­ποιον αθώο∙ αν δείτε να έχετε αφτιά γαϊδάρου, θα σας επιπλήξουν οι ανώτεροί σας, θα υποστείτε δε τις άδικες διώξεις και τη δόλια επιβολή των εχθρών σας.