Όνειρο Ωμός

Κρέας ωμό αν ονειρευτείτε ότι τρώτε, ση­μαίνει ότι σε κάποια περίσταση θα φανείτε πολύ σκληρός, αργότερα όμως θα μετανοήσετε∙ αν δείτε ότι τρώτε ωμό ψάρι, θα πάθετε κάτι δυσάρεστο.