Αν δείτε σε όνειρο ότι περνάτε εύκολα δρόμο δύσβατο, γεμάτο αγκά­θια, όχι ευθύ, αλλά με καμπύλες και ανηφοριές, έχετε σημάδι ότι οι δουλειές σας πηγαίνουν καλά και θα στεφθούν από επιτυχία οι προσπάθειές σας· αν όμως δείτε ότι μετά δυσκολίας τον περνάτε, μεγάλες και φοβερές δυσκολίες θα συναντήσετε, ιδίως αν δείτε ότι περιπλέκονται στα πόδια σας αγκάθια, οπότε πρέπει να γνωρίζετε ότι θα έχετε δικαστικές διενέξεις. Αν δείτε ότι στην πορεία πέφτετε σε μέρη δύσβατα και γκρεμούς, ο έρω­τάς σας δε θα ευοδωθεί, γιατί το αγαπημένο πρό­σωπο θα σας αφήσει για πάντα. Αν δείτε ότι πέ­φτετε σε λάκκο ή γκρεμό, κατορθώνετε όμως να βγείτε, τα παθήματά σας είναι περαστικά, και πολύ γρήγορα θα τα αντιμετωπίσετε με επιτυχία. Αν δείτε ότι ακολουθείτε ομαλό και ίσιο δρόμο, το όνειρο προαναγγέλλει την αίσια έκβαση των υποθέσεών σας, καθώς και τις τιμές που θα συνο­δεύσουν μία τέτοια εξέλιξη.