Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είστε οδοιπόρος, σε μεγάλες στενοχώριες θα πέσετε και θα δοκιμαστείτε από πολλά βάσανα. Αν εμφανι­στεί στον ύπνο σας γυναίκα οδοιπόρος, το όνειρο σημαίνει ότι απειλείται η υπόληψη της, κυρίως αν πρόκειται για κόρη. Αν δείτε όνειρο με άλλον οδοιπόρο, θα μάθετε απρόσμενο νέο, μια είδηση που θα σας βάλει σε μεγάλες ανησυχίες· ως επί το πλείστον, όμως, το όνειρο αυτό σημαίνει είδηση που έρχεται από μακριά, ή επιστολή την οποία περιμένετε με μεγάλη ανυπομονησία. Αν κόρη ανύπαντρη δει να καταφθάνει οδοιπόρος, ας πε­ριμένει να της έρθουν προξενιά από μακριά, μά­λιστα δε από σπουδαίο πρόσωπο. Αν γυναίκα πα­ντρεμένη βλέπει οδοιπόρο, ο σύζυγος της θα ξε­νιτευτεί και θα λείψει για πολύ καιρό.