Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έχετε οδηγό στο δρόμο, αν μεν αυτός είναι άντρας, το όνειρο σημαίνει ότι οι εργασίες σας, που βασίζονται σε καλούς υπολογισμούς, θα προοδεύσουν αν, πάλι, είναι γυναίκα, σημαίνει ότι στηρίζεστε σε μάταιες ελπίδες, τις οποίες θα δείτε να διαλύονται σαν καπνός η μία μετά την άλλη. Αν δείτε ότι εσείς οδη­γείτε άλλον, θα γίνετε αιτία να εμπλακεί σε βά­σανα· αν δείτε πως είστε οδηγός τυφλού, θα κά­νετε καλή και γενναία πράξη για την οποία θα ανταμειφθείτε∙ αν ονειρευτείτε πως είστε οδηγός στρατεύματος, σημαίνει ότι θα σας αποδοθούν πολλές και μεγάλες τιμές.