Το όνειρο αυτό δε σημαίνει τί­ποτε ιδιαίτερο αν το δει απλός πολίτης. Αν όμως αυτός που θα το δει είναι στρατιωτικός, σημαίνει ότι πρέπει να λάβει όλα του τα μέτρα, διότι απει­λείται από το φθόνο των αντιπάλων του, οι οποίοι δεν εννοούν να τον αφήσουν να ησυχάσει. Κόρη ανύπαντρη που θα δει αυτό το όνειρο ας το λά­βει σοβαρά υπόψη της, διότι η αντίσταση και η επι­μονή της έχουν οδηγήσει τον εραστή της στην απελπισία, και τώρα δεν αισθάνεται πλέον γι’ αυ­τήν τα ίδια τρυφερά αισθήματα. Γυναίκα παντρε­μένη που θα δει αυτό το όνειρο σημαίνει ότι θα δει το σύζυγό της άδικα να καταδιώκεται, οπότε σ’ αυ­τήν πέφτει το βάρος να επιδιώξει να του γλυκά­νει τα βάσανα. Αν δείτε ότι σας προσκαλούν να βοηθήσετε στην κατασκευή οχυρωμάτων, το όνειρο είναι καλό: σημαίνει ότι καλές είναι οι προ­φυλάξεις τις οποίες παίρνετε και πολύ θα σας ωφε­λήσουν στο μέλλον.