Αν δείτε στον ύπνο σας ότι νυστάζετε σε ώρα κατάλληλη για ύπνο, το όνειρο σημαίνει ότι το σώμα σας πολύ κοπιάζει και ο κόπος αυ­τός θα σας οδηγήσει σε ασθένεια. Αν δείτε ότι νυ­στάζετε σε ώρα ακατάλληλη για ύπνο, σοβαρή ασθένεια σας απειλεί. Κάποτε σημαίνει και ότι δείχνετε πολύ ανόητος και απρόβλεπτος σε πε­ριστάσεις που έπρεπε να είστε προσεκτικότερος. Για τις γυναίκες, το όνειρο σημαίνει ότι πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα, διότι κάποιος επιβουλεύε­ται την ηθική τους. Αν νύστα σάς έρχεται από ασθένεια, σημαίνει ότι έχετε ανάγκη από δύναμη και ενθάρρυνση ηθική και υλική, για δε τις ανύ­παντρες κόρες σημαίνει ότι πρέπει να κάνουν την προίκα τους πρώτα, και έπειτα σκέφτονται για γάμο.