Το όνειρο αυτό επιδέχεται πολ­λές ερμηνείες. Αν δείτε ότι παντρεύεστε, και εί­στε ανύπαντρος, είναι καλό∙ σημαίνει ότι θα σας γίνουν τιμές διάφορες, θα έχετε την υπόληψη του κόσμου, θα σας γίνουν δε διακρίσεις και θα λά­βετε ειδήσεις ευχάριστες που θα αφορούν τη θέση και την κατάσταση αυτού που βλέπει το όνειρο∙ αν όμως είστε παντρεμένος, θα ζήσετε σκηνές οικο­γενειακής γκρίνιας, διάφορα επεισόδια δυσάρε­στα∙ ίσως μάλιστα υπάρξει και σοβαρή απειλή ασθένειας και φτώχιας. Αν δείτε ότι η γυναίκα που στέκει ως νύφη δίπλα σας είναι η πραγματική σύζυγός σας, κέρδη πολλά θα έχετε και επιτυχία στις εμπορικές σας δραστηριότητες∙ το ίδιο ισχύει και για τη γυναίκα που παντρεύεται στο όνειρο της τον άντρα της.

Αν δείτε ότι ο γάμος σας γίνεται με μεγάλη πομπή, και μάλιστα με μουσικά όργανα, κάτι δυσάρεστο θα σας συμβεί, ίσως θάνατος συγ­γενικού σας προσώπου. Αν δείτε ότι παντρεύε­στε με πολιτικό γάμο χωρίς να υπάρχουν ιερείς, το όνειρο σημαίνει ότι θα σας γίνουν τιμές εκ μέ­ρους των ανωτέρων σας∙ για τις γυναίκες, αυτή η εκδοχή του ονείρου σημαίνει καλό γάμο και, γε­νικά, καλοπέραση. Αν παρίστασθε σε γάμο ως προσκεκλημένος, κάτι ευχάριστο θα ακούσετε για φίλο σας ή γνωστό, το οποίο πολύ θα σας συγκι­νήσει. Αν δείτε νυφική πομπή έξω από το σπίτι σας, σημαίνει ότι στηρίξατε πολλές ελπίδες σε υπό­θεση που αφορούσε άλλον.