Είναι κακό όνειρο. Η νυφίτσα έχει συνδυαστεί με τη πονηριά. Όπως και να δείτε τη νυφίτσα να ξέρετε πως έρχονται στεναχώριες που θα προκληθούν είτε από δικά σας σφάλματα είτε από ενέργειες των αντιπάλων σας. Στο θέμα της υγείας σας προσέξτε πολύ. Στην εργασία σας οι ανταγωνιστές σας είναι πολύ επικίνδυνοι. Δώστε ιδιαίτερη σημασία. Μόνο αν σκοτώσετε τη νυφίτσα θα υπερισχύσετε των αντιπάλων σας. Αυτό το όνειρο δεν είναι και πολύ ευχάριστο. Προαναγγέλλει πάντα πονηρές κινή­σεις και διαβολές εκ μέρους ξένων, αλλά και γνω­στών και φίλων, κάτι που σας υποχρεώνει να ειστε εξαιρετικά προσεκτικός στις κινήσεις σας και τις συνεργασίες σας με ανθρώπους, γνωστούς ή μη. Αν δείτε ότι κυνηγάτε νυφίτσα, εχθρός ακούραστος κίνησε σε βάρος σας πόλεμο εξόντωσης, γι’ αυτό καλό είναι να λάβετε τα μέτρα σας∙ αν συλλαμβάνετε τη νυφίτσα σε παγίδα, κίνδυνο σπουδαίο διαφύγατε∙ αν νυφίτσα μπήκε στο σπίτι σας και έκανε καταστροφές, θα πέσετε θύμα κλο­πής∙ αν δείτε ότι ημερώνετε νυφίτσα, γυναίκα κακή και ανάξια σας θα σας εμπνεύσει έρωτα, κάτι που θα σας καταστρέψει∙ αν δείτε ότι σκο­τώσατε νυφίτσα χωρίς να το θέλετε, ας γνωρί­ζετε ότι δώσατε ένα όπλο στους εχθρούς σας να σας πολεμήσουν.