Με όποιον τρόπο κι αν τη δείτε, σημαί­νει μελαγχολία και λύπη, ακόμη και ασθένεια∙ γενικά, το όνειρο αυτό είναι προάγγελος δυσά­ρεστων ειδήσεων. Αν δείτε τη σύζυγο του αδελφού σας, σημαίνει ότι θα έχετε οικογενειακές στενο­χώριες και έγνοιες και λύπες οι οποίες θα σας αφανίσουν. Αν δείτε ρούχα νυφικά, σημαίνει ότι θα σας βρει ενοχλητική ασθένεια που θα σας βα­σανίσει, θα απαλλαγείτε όμως και δε θα κλονί­σει βαθύτερα την υγεία σας.