Το όνειρο εί­ναι καλό, αν δείτε το ντουλάπι γεμάτο∙ αν όμως είναι άδειο ή γκρεμισμένο, ή γεμάτο ποντικούς, ή με άλλον τρόπο κατεστραμμένο και άχρηστο, το όνειρο είναι κακό και σημαίνει ατύχημα το οποίο θα συμβεί στην οικοδέσποινα ή στη μαγεί­ρισσα, ή σε όποια είναι επιφορτισμένη με τη δια­χείριση της οικονομίας του σπιτιού.