Αν ονειρευτείτε ότι παίζετε το παιχνίδι αυτό και δείτε ότι νικάτε, σημαίνει ότι έχετε κα­τορθώσει να επιβληθείτε στους εχθρούς σας και να τους καταστήσετε ακίνδυνους· αν όμως δείτε ότι νικηθήκατε, θα δοκιμάσετε νέες εκ μέρους τους επιθέσεις. Αν δείτε ότι παίζετε ντάμα με γυναίκα και νικάτε, θα ξεπεράσετε ένα αίσθημα το οποίο σας βασάνιζε για πολύ καιρό∙ αν όμως δείτε ότι νι­κιέστε, σημαίνει ότι σας καταλαμβάνει νέο αί­σθημα, ακριβώς μόλις νομίζατε ότι απαλλαχτήκατε από το παλιό.