Αν δείτε να γίνεται αναφορά στο άτομό σας και στις νοητικές σας ικανότητες ενώ είστε πα­ρόντες, για μεν τις γυναίκες το όνειρο δεν έχει καμία σημασία, για τους άντρες όμως σημαίνει πά­ντοτε ευχάριστες ειδήσεις, προπάντων δε καλή φήμη και επαίνους. Αν επαινούνται ο νους σας και η σκέψη σας, περιμένετε να σας γίνουν ενδιαφέ­ρουσες προτάσεις, καλό δε είναι να τις μελετήσετε με σοβαρότητα. Αν ονειρευτείτε ότι κάποιου άλ­λου η ευστροφία επαινείται, θα ακούσετε και στην πραγματική ζωή καλά γι’ αυτόν, οπότε προσπα­θήστε να τον πλησιάσετε για να επωφεληθείτε από τη γνωριμία με το άτομο του. Αν επαινείται ο νους γνωστής σας γυναίκας, πρέπει να προσέξετε, διότι με την ευφυΐα της θα σας μπλέξει στα δίχτυα της και θα την αγαπήσετε. Αν δείτε ότι χάσατε το νου σας, σφοδρός έρωτας σας απειλεί και θα πέσετε στην παγίδα του∙ αν όμως κάποιος άλλος παραπονείται ότι έχασε το νου του, να περιμένετε να ωφεληθείτε από την ανοησία του. Αν στο όνειρό σας δείτε να επαινείται η ευστροφία κάποιου πολιτικού, καταστροφή απειλεί την πατρίδα, θα επέλ­θει δε συμφορά γενική στη χώρα.