Αν δείτε στον ύπνο σας ότι συζητάτε για τον καιρό που είναι νοτιάς, ή κάπως αλλιώς αναφέρετε ότι φυσάει νοτιάς, το όνειρο σημαίνει ότι η στάση σας σε κάποια θέματα και η εν γέ­νει συμπεριφορά σας είναι πολύ χαλαρή, εξαι­τίας δε αυτού θα πάθετε πολλά και θα υποφέρετε και από ηθική αλλά και από υλική άποψη. Αν εξαι­τίας του νοτιά βρέχει και έχει πολλή υγρασία για την οποία παραπονιέστε, για μεν τους άντρες το όνειρο σημαίνει ταξίδι μακρινό, από το οποίο δύ­σκολα θα επιστρέψουν, ιδιαίτερα δε για τους ασθενείς ότι θα παρουσιάσουν κάποια υποτροπή στην ασθένεια τους, η οποία όμως δεν πρέπει να τους ανησυχήσει. Για τους πολιτικούς και τους στρατιωτικούς ηγέτες το όνειρο αυτό αποτελεί προμήνυμα ότι η αναποφασιστικότητα τους θα κα­ταστρέψει το έργο τους.