Αν δείτε τα νώτα αν­θρώπου, το όνειρο είναι δυσάρεστο και σημαίνει ότι θα περιφρονηθείτε από τον κόσμο και θα υπο­στείτε μεγάλες ηθικές προσβολές και εξευτελι­σμούς. Νώτα γυναίκας αν δείτε είναι καλό το όνειρο και σημαίνει ότι θα περάσετε τη ζωή σας με ευθυμία και φαιδρότητα, θα έχετε δε διαρκείς απολαύσεις, και συγχρόνως θα σας εκτιμούν όλοι και θα σας σέβονται. Νώτα καλυμμένα σημαίνει απόκρυψη καταισχύνης και συγχρόνως καλά κρυμ­μένο μυστικό, προς τούτοις δε την προς το συμ­φέρον σας αξιοποίηση του. Νώτα πληγωμένα ή μα­τωμένα, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πάσχο­ντα, ζημιά προαναγγέλλουν και καταισχύνη ση­μαίνουν. Αν κόρη δει σε όνειρο ότι έχει εκτεθει­μένα τα νώτα της στον κόσμο, θα πάθει κακά και θα εξευτελιστεί ενώπιον όλων αν γυναίκα πα­ντρεμένη δει αυτό το όνειρο, θα έχει σκηνές ζη­λοτυπίας ή άλλου είδους με το σύζυγό της.