Αν δείτε ότι εσείς ο ίδιος είστε ασθε­νής, στενοχώρια και λύπη σάς περιμένουν, μη δει­λιάσετε όμως, διότι θα είναι περαστικά πάθη. Αν δείτε ότι μέλος της οικογένειας σας ασθενεί, λύπη και στενοχώρια το βασανίζει, γι’ αυτό προσπα­θήστε να το ανακουφίσετε. Αν δείτε ότι περιποιεί­στε ασθενή, πολλά αγαθά θα σας τύχουν και θα ωφεληθείτε από υπόθεση που στο παρελθόν δεν είχε κινήσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον σας και την προσοχή σας. Αν δείτε ότι ενώ είστε ασθενής κάνετε επισκέψεις σαν γιατρός, για την ερμηνεία του ονείρου ανατρέξτε στο λήμμα Γιατρός.