Αν δείτε ότι γίνεστε νονός παιδιού, κάτι καλό και ευχάριστο θα σας συμβεί. Αν άλλος γί­νεται νονός του παιδιού σας, υψηλή προστασία και ηθική υποστήριξη μεγάλη να περιμένετε. Αν γυ­ναίκα βλέπει ότι βαπτίζει παιδιά και είναι ανύ­παντρη, να μην περιμένει ότι θα παντρευτεί.