Με οποιονδήποτε τρόπο κι αν γίνεται λό­γος για νόμο στο όνειρό σας, αυτό σημαίνει πολλά κέρδη και ασφαλείς επιχειρηματικές δραστηριό­τητες. Αν κόρη ανύπαντρη βλέπει το όνειρο, απο­τελεί σημάδι ότι θα λάβει ως σύζυγο κάποιον που έχει εργασία επικερδή, θα ζήσει δε μαζί του με αρ­μονία και αγάπη. Για τις παντρεμένες γυναίκες, το όνειρο σημαίνει ότι θα εισπράξουν πολλή τρυφε­ρότητα εκ μέρους του συζύγου και θα έχουν ζωή ήσυχη και αγαπημένη. Αν κάποιος ασθενεί και δει αυτό το όνειρο ας μείνει ήσυχος∙ δεν υπάρχει κα­νένας λόγος να φοβάται. Για τους κατάδικους, το όνειρο σημαίνει μείωση ή και πλήρη απαλλαγή από την ποινή τους∙ για τους ετοιμοθάνατους, με­ταθανάτια ανταμοιβή.