Γενικά, αυτό το όνειρο είναι δυσάρεστο. Αν μεν είστε εσείς ο νο­μικός στο όνειρό σας, είναι σίγουρο ότι θα χά­σετε τη θέση σας ή θα σας βρουν δεινά στην ερ­γασία σας, και θα χτυπήσει την πόρτα σας με­γάλη οικονομική δυσπραγία. Αν δείτε άλλον να εί­ναι νομικός, αν μάλιστα έχετε μαζί του κάποια σχέση, θα εμπλακείτε σε υπόθεση από την οποία θα βγείτε πολύ ζημιωμένος. Αν γυναίκα δει τον εαυτό της ως νομικό, το όνειρο αποτελεί σαφή ένδειξη ότι δεν πρέπει να αναμειγνύεται σε πράγ­ματα που είναι πολύ δύσκολα γι’ αυτή∙ αν δει ότι παντρεύεται νομικό, θα συνδεθεί με άνθρωπο ο οποίος θα έχει μεγάλα οικονομικά προβλήματα, θα υποφέρει ο ίδιος, θα βασανίζει δε και την ίδια λόγω της οικονομικής δυσπραγίας. Αν στο όνειρό σας δείτε νομικό να αγορεύει στο δικαστήριο, θα σας συμβεί κάτι που, για να το αντιμετωπίσετε, θα χάσετε άδικα πολύτιμο χρόνο∙ αν δείτε ότι νομικός σάς πληρώνει για εργασία που του κάνατε, θα λάβετε χρήματα τα οποία θεωρούσατε χαμένα∙ αν, όμως, δείτε στον ύπνο σας να πληρώνετε εσείς νομικό, θα χάσετε χρήματα τα οποία θεωρούσατε ασφαλή.