Αν δείτε σε όνειρο ότι, εξαιτίας οικο­νομικών δυσχερειών, αναγκάζεστε να υποβληθείτε σε αυστηρή νηστεία, μεγάλες οικονομικές στερή­σεις θα δοκιμάσετε και πρέπει να προετοιμαστείτε ψυχολογικά, προκειμένου να αντιμετωπίσετε την κατάσταση με θάρρος. Αν εξαιτίας σας κάποιος άλλος για οποιονδήποτε λόγο νηστεύει, σημαίνει ότι πολύ τον σκέφτεστε και φροντίζετε γι’ αυτόν.