Αν δείτε ότι πάσχετε από τα νεύρα σας, για μεν τους άντρες το όνειρο αυτό σημαίνει ανα­ξιοπρεπή διαγωγή, λόγω δε αυτής θα επισύρουν την περιφρόνηση του κόσμου∙ για τις γυναίκες σημαίνει ότι ο σύζυγος τους θα τις βαρεθεί εξαι­τίας των καθημερινών σκηνών που αυτές οι ίδιες προκαλούν, και θα υπάρξουν δυσάρεστες συνέ­πειες. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είναι σαν να σας ξεκολλούν τα νεύρα ή, ακόμη, ότι δεν έχετε καθόλου νεύρα, να περιμένετε ότι χάρη σε κά­ποιο ανέλπιστο συμβάν θα απαλλαγείτε από πολ­λές φροντίδες.