Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Νερό

Είναι όνειρο με πολλές σημασίες αν και γενικά είναι πολύ καλό. Αν δείτε καθαρό και δροσερό νερό να τρέχει από οπουδήποτε (ποτάμι, καταρράκτη, βρύση κλπ.) θα βρείτε την αγάπη και την ευτυχία. Το ίδιο να περιμένετε και αν πίνετε νερό. Αν όμως, ονειρευτείτε ζεστό νερό και κυρίως νερό που έχετε βράσει, θα έρθετε αντιμέτωποι με πολλά προβλήματα. Το βρώμικο νερό προμηνύει ακόμα μεγαλύτερες στεναχώριες, όπως και αν το ονειρευτείτε. Προσέξτε πολύ τις επιλογές σας. Αν πλένεστε με νερό ή αν προσφέρεστε νερό, η σωστή συμπεριφορά σας θα έχει σαν αποτέλεσμα να κερδίσετε την εκτίμηση αξιόλογων ατόμων. Προσοχή όμως, αν δείτε ότι το σπίτι σας πλημμυρίζει. Προμηνύονται σοβαρές διαφωνίες. Στην υγεία σας το καθαρό και δροσερό νερό είναι πολύ καλό σημάδι. Το βρώμικο όμως νερό σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Στην εργασία σας αν δείτε καθαρό και δροσερό νερό, σας περιμένουν επιτυχίες και κέρδη.

Προσέξτε πολύ όμως αν δείτε βρόμικο νερό. Το όνειρο αυτό είναι ένα από τα πλέον συνήθη και τα μάλλον πολύπλοκα. Άλλοτε, σε πα­λιότερους χρόνους, ονειροκρίτες διάσημοι συχνά έδιναν διαφορετικές ερμηνείες για τα όνειρα που σχετίζονταν με το νερό. Εδώ θα δώσουμε τις ερ­μηνείες εκείνες οι οποίες θεωρούνται οι πλέον βέβαιες και αλάνθαστες. Νερό καθαρό και διαυγές σημαίνει πολλά υλικά αγαθά, υγιείς επιχειρήσεις και πλούτη, συγχρόνως δε συνείδηση αναπαυμένη και καθαρή· νερό θολό και σκοτεινό σημαίνει δυ­σαρέσκεια, φιλονικία και μπερδέματα, όχι μόνο με ξένους, αλλά και με συγγενείς και φίλους. Κατ’ αναλογία, αν ασθενής δει καθαρό και διαυγές νερό, σημαίνει ότι γρήγορα θα γίνει εντελώς καλά∙ αν δει θολό και βρόμικο, η ασθένεια του θα τον βασανίσει για πολύ καιρό ακόμη. Για τους ανύπαντρους, το καθαρό νερό σημαίνει παντρειά, το θολό διάλυση συνοικεσίων. Αν δείτε νερό χλιαρό, σημαίνει ότι έχετε μεν εχθρούς, ανίκανους όμως να σας βλάψουν αν το νερό είναι καυτό, σημαίνει ότι οι εχθροί σας είναι ικανοί να σας κατα­στρέψουν. Αν μέσα στο σπίτι σας χύνεται κρύο νερό, το όνειρο είναι καλό∙ αν χύνεται ζεστό, προ­μηνύονται ατυχήματα και νόσοι. Αν δείτε να χύνετε νερό στη γη και να το απορροφά, το όνειρο σημαίνει ότι θα χαθεί η περιουσία σας.

Αν μετα­φέρετε νερό και σας χύνεται, να έχετε υπόψη σας ότι σας απατούν, γι’ αυτό και πρέπει να λάβετε τα μέτρα σας· αν όμως δε σας χύνεται, είναι σημάδι ότι θα σώσετε την περιουσία σας από βέ­βαιη καταστροφή. Αν δείτε ότι θάψατε στη γη αγγείο με νερό, θα γευτείτε την περιφρόνηση δικών και ξένων αν, όμως, ενώ το θάβετε σπάει και χύνεται, θα γλιτώσετε ως εκ θαύματος αυτή την πε­ριφρόνηση. Αν δείτε ότι ρίχνετε νερό στο φαγητό σας, η προνοητικότητα που σας χαρακτηρίζει σας έχει σώσει από πολλά στη συγκεκριμένη περί­σταση αν χύνεται πάνω σας νερό, θα ακούσετε κάτι το οποίο θα σας εκπλήξει∙ αν δείτε να τρέ­χει νερό από μέρος παράξενο, όπως για παρά­δειγμα από ρίζα δέντρου, βράχου ή από κάτι άλλο παρόμοιο, αν μεν το νερό αυτό το παίρνετε και το πίνετε, σημαίνει ότι θα σας δοθεί ανέλπιστη βοήθεια∙ αν αυτός που το βλέπει είναι κόρη, ση­μαίνει και απρόσμενο συνοικέσιο· αν μεταχειρί­ζεστε αυτό το νερό για να πλυθείτε, σημαίνει ότι θα σας δοθεί αφορμή να εξαλείψετε παλιό σας λάθος∙ αν όμως δε δέχεστε να το χρησιμοποιήσετε, σημαίνει ότι η περηφάνια σάς έκανε να χάσετε μια λαμπρή ευκαιρία να έχετε κέρδος σε υλικό και ηθικό επίπεδο, θα μετανιώσετε δε γι’ αυτό, αλλά θα είναι πλέον αργά.

Αν δείτε ότι πηδάτε μέσα στο νερό, για μεν τους άντρες το όνειρο σημαίνει κατατρεγμό και της τύχης και των ανθρώπων για τις γυναίκες, αν δουν ένα τέτοιο όνειρο, σημαί­νει εγκατάλειψη εκ μέρους εραστή, ο οποίος στη συνέχεια θα τις εκθέσει σε όλο τον κόσμο. Αν δείτε πως περνάτε νερό και βρέχονται τα πόδια σας, το όνειρο είναι καλό∙ σημαίνει ότι επιδεικνύετε επιμέλεια στην εργασία σας, ως εκ τούτου δε έχετε την εκτίμηση του κόσμου∙ αν, όμως, τα πόδια σας δε βρέχονται, τότε το όνειρο σημαίνει κρυφούς εχθρούς, οι οποίοι καραδοκούν ζητώντας αφορμή να σας βλάψουν.