Είναι πάρα πολύ καλό όνειρο παραπέμπει στα παραμύθια. Όπως και να ονειρευτείτε τη νεράιδα, θα έχετε ευτυχία και αγάπη. Η υγεία σας θα είναι καλή και σταθερή. Στην εργασία σας αν δείτε νεράιδα σας περιμένουν η επιτυχία και τα κέρδη.