Είναι πολύ δυσμενές προμήνυμα όπως και να δεις το νεκροθάφτη να ξέρετε πως σας περιμένουν αποτυχίες και στεναχώριες. Προφυλάξτε την υγεία σας και προσέξτε πολύ τις επαγγελματικές σας κινήσεις. Αν δείτε στο όνειρό σας νε­κροθάφτη, με όποιον τρόπο κι αν σας παρουσια­στεί στον ύπνο, η ερμηνεία είναι ότι θα πληρο­φορηθείτε το θάνατο συγγενή.